Simon iz Kirene (oko 1500) i Hristos umire na krstu (oko 1500)

Read me
Naziv: 
Simon iz Kirene (oko 1500) i Hristos umire na krstu (oko 1500)