Nosač zastave i pešadija koja vuče kočiju sa trofejima (oko 1515)

Read me
Naziv: 
Nosač zastave i pešadija koja vuče kočiju sa trofejima (oko 1515)