Kočija sa ratnim trofejima (oko 1515)

Read me
Naziv: 
Kočija sa ratnim trofejima (oko 1515)