Kneževine Svetog Rimskog carstva - Betin, Tenremonde, Franeker (1512-1522)

Read me
Naziv: 
Kneževine Svetog Rimskog carstva - Betin, Tenremonde, Franeker (1512-1522)